Produkti
O preduzeću Servis Zapošljavanje Instrukcije

Aeronautika

Aeronautičke antene

SKB 115-175

SKB 115-175Mobilna antena za aeronautiku, ili službene veze, frekvencija 115-175 MHz.

Blagajna